SoutěžPodrobná pravidla propagační akce „To ani neunesete!“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel propagační akce „To ani neunesete!“ obchodního centra OC Futurum Ostrava (dále jen „akce“) na adrese Novinářská 3178/6a, PSČ 702 00 Ostrava (dále jen „obchodní centrum“).

 1. Organizátor a pořadatel akce: společnost Deoria Estates s.r.o., Italská 2561/47, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 018 29 017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265474a
 2. Akce probíhá v prostorách obchodního centra, a to v termínu od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018.
 3. Účastníkem akce se rozumí zákazník obchodního centra, který v době od 1. 11. 2018 d 30. 11. 2018 zakoupí v určených provozovnách během jednoho nákupu zboží či služby v minimální hodnotě 500 Kč, za což na pokladně provozovny obdrží soutěžní kartu, kterou řádně vyplněnou (viz dále) odevzdá do soutěžního boxu umístěného u infostánku v nákupní galerii.
  • a. Určenými provozovnami, kde lze získat soutěžní kartu, se v rámci akce rozumí všechny provozovny obchodního centra s výjimkou následujících: TESCO a přilehlé stánky, CINESTAR, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, CK FISCHER, NEV-DAMA, ETRAVEL, FOREXCHANGE, FORTUNA, KOVOTOUR PLUS, MISTER MINIT, MONETA MONEY BANK, SMĚNÁRNA CASH POINT, ALZA.CZ a venkovní jednotky Retail parku.
  • b. Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní karty budou ze soutěže vyřazeny.
 4. Zákazník obdrží soutěžní kartu za každý nákup v určených provozovnách, jehož hodnota dosáhne minimální částky 500 Kč. Za jeden konkrétní nákup, byť bude jeho hodnota násobně vyšší, dostane zákazník vždy pouze jednu kartu.
 5. Aby byla soutěžní karta platná, musí na ni účastník vyplnit následující údaje:
  • a. Datum uskutečnění nákupu, na jehož základě kartu získal;
  • b. provozovnu, kde konkrétní nákup uskutečnil;
  • c. své jméno a příjmení;
  • d. telefon a email;
  • e. podpis zákazníka;
  • f. souhlas se zpracování svých osobních údajů dle GDPR
 6. V rámci akce se soutěží o dárkové poukázky určené k nákupům v provozovnách obchodního centra s výjimkou provozoven: TESCO a stánky na chodbách obchodního centra, CINESTAR, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, CK FISCHER, NEV-DAMA, ETRAVEL, FOREXCHANGE, FORTUNA, KOVOTOUR PLUS, MISTER MINIT, MONETA MONEY BANK, SMĚNÁRNA CASH POINT, ALZA.CZ a venkovní jednotky Retail parku.
  • a. Poukázku nelze použít pro nákup ve více provozovnách a musí být uplatněna v konkrétní provozovně v celé své hodnotě.
  • b. Pokud je cena nákupu nižší, něž je nominální hodnota poukázky, zákazník nemá nárok na doplacení rozdílu v hotovosti.
  • c. Platnost poukázek je jeden rok od data převzetí poukázky.
  • d. Poukázky si musejí výherci vyzvednout do 24. 12. 2018 u infostánku v obchodním centru či u stánku poskytujícím službu balení dárků. Předání poukázky bude možné pouze na základě předložení platného průkazu totožnosti s údaji odpovídajícími vyplněné soutěžní kartě a originálu účtenky za nákup v provozovně, kde účastník obdržel vylosovanou soutěžní kartu.
  • e. Bez předložení průkazu totožnosti a originálu účtenky ztrácí účastník nárok na výhru.
 7. Dárkové poukázky určené pro akci jsou v celkové hodnotě 300 000 Kč. Nominální hodnota jedné poukázky je 500 Kč.
  • a. Výhry jsou rozděleny následovně: 5krát poukázky v celkové hodnotě 20 000 Kč (hlavní výhra), 20krát poukázky v celkové hodnotě 5000 Kč a 100krát poukázky v celkové hodnotě 1000 Kč.
 8. Výherci soutěže budou určeni na základě losování, která proběhnou za přítomnosti zástupce organizátora a notáře ve třech kolech.
  • a. Ve všech kolech se budou losovat poukázky v různých hodnotách. Ve dvou kolech se bude losovat v průběhu období konání soutěže, poslední losování o hlavní ceny se bude losovat po skončení období konání soutěže.
  • b. Jednotlivá losování proběhnou v následujících termínech:
   1. losování: 9. 11. 2018
   2. losování: 23. 11. 2018
   3. losování (hlavní výhra): 01. 12. 2018
 9. Každý účastník se může do akce zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou soutěžní kartou získanou za další nákup v minimální hodnotě 500 Kč v určených provozovnách.
  • a. Nevýherní soutěžní karty z jednotlivých kol soutěže budou dále zařazeny do boxu pro slosování hlavní výhry; výherní soutěžní karty z jednotlivých kol soutěže budou ze slosování hlavní výhry vyřazeny.
 10. Výherci soutěže budou kontaktováni na základě vyplněných kontaktních údajů na soutěžní kartě, a to nejpozději do týdne po skončení jednotlivých kol soutěže.
 11. Účastníkem akce se může stát osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky.
 12. Zapojením se do soutěže souhlasí její účastníci se zpracováním svých osobních údajů podle nařízení GDPR. Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu soutěžní karty, tj. jméno, příjmení a telefon nebo e-mail (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem soutěže vhozením soutěžní karty do soutěžního boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace soutěže a jejího vyhodnocení. Osobní údaje mohou být zpracovány i bez souhlasu, a to z důvodu plnění právních povinností pořadatele a/nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele (zejména uchování totožnosti výherců).
 13. Každý účastník soutěže, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo:
  • a. požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • b. na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • c. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.
 14. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podrobná pravidla soutěže, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoli nákladů. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci a průběhu soutěže. V případě rozporu s podrobnými pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech k soutěži platí znění těchto podrobných pravidel soutěže.

Seznam jednotek, které přijímají dárkové poukazy:

MÓDA

BLAŽEK596 636 236 www.blazek.cz
CIAO DI MAXTARA720 042 748
DRAPS595 627 238 www.draps.cz
EXE JEANS602512780
H&M596 630 209 www.hm.com
HANNAH737287218, 596614154 www.hannah.cz
KENVELO702 091 294 390 www.kvldenim.com
LEECOOPER+ 420 770 142 565
LEVI´S STORE777 288 127 www.jeanswear.cz
MARIMÓDA776 158 091 www.marimoda.cz
MARIONET 776 841 385 www.marionet.cz
MAVI JEANS 597822101
MEATFLY 725 984 544
NEW YORKER 596 940 940 www.newyorker.cz
ORSAY 596 639 622 www.orsay.com
PEPCO +420 228 881 508 www.pepco.cz
PRESTIŽ +420 605 256 139 www.budsik.cz
ROUTE 66 596 612 834 www.divokybyk.cz
ROYAL PROSTĚJOV 734 854 629 www.royalprostejov.cz
SARA 774 759 763
TAKKO 596 542 269 www.takko.com
TIMEOUT 702 091 294 390 www.timeoutjeans.com
TRIOLA-IVA PRÁDLO-SASSA 739 522 056 www.pradlo-ostrava.cz
ÚPAVAN +420 553 038 053 www.upavan.cz

OBUV A KOŽENÁ GALANTERIE

BAŤA 731 618 935 www.bata.cz
CCC 596 636 146 www.ccc.eu
JOHN GARFIELD 596 635 089 www.john-garfield.com
KEEN STORE 596 612 979

SPORT / HOBBY / VOLNÝ ČAS

A3 SPORT 596 617 699 www.a3sport.cz
ALPINE PRO 553 829 920 www.alpinepro.cz
D–SPORT 730 515 557 www.d-sport.cz
KANZELSBERGER 596 617 692 firma.kanzelsberger.cz
PET CENTER 553 033 400 www.petcenter.cz
VITALAND 595 626 292 www.vitaland.cz

PARFUMÉRIE A KLENOTY

KLENOTY AURUM 725 208 228 www.klenotyaurum.cz
MANUFAKTURA 608 784 069 www.manufaktura.cz
MARIONNAUD PARFUMERIES 733 673 341 www.marionnaud.cz
PRÉSENCE 595 627 252 www.presence.cz
YVES ROCHER 602 448 350 www.yvesrocher.cz
ZLATNICTVÍ KUBIS 596 127 198

RESTAURACE A OBČERSTVENÍ

GUTY770 158 050www.gutyfood.com
KEBAB HALA774 314 870
KFC 235 013 430 www.kfc.cz
MCDONALD´S 725 936 386 www.mcdonalds.cz
MULTIFOOD770 158 050www.gutyfood.com
PAPARAZZI FASHION CAFÉ 739 815 555
SUBWAY 602 772 726 www.subway.cz
SUSHI MIOMI RESTAURANT 602 934 444 www.sushi-miomi.cz
TCHIBO 596 639 568 www.tchibo.cz
UGO FRESHBAR 774 488 098 www.ugo.cz
VÍNO & DESTILÁTY 773 408 264

SLUŽBY

AUTO WELLNESS 720 602 602 www.auto-wellness.cz
ČESKÁ APOTÉKA 601 554 262
GRAND OPTICAL 596 612 972 www.grandoptical.cz
KADEŘNICTVÍ KLIER 596 611 783 www.klier.cz
KVĚTINY NOVÁK PRAHA, A.S. 774 000 351 www.kvetinynovak.cz
LÉKÁRNA SANO 731 595 730 www.mojelekarna.cz
NAIL STAR 728 488 000
PAPÍRNICTVÍ + 703 374 654
RYCHLOČISTÍRNA 725 277 602
SUCHÉ PLODY A SVĚTOVÉ KOŘENÍ 734 578 933

ELEKTRO / PC / TELEFONY

COMFOR STORES 515 266 308 www.comfor.cz
DATART 810 328 278, 225 991 000 www.datart.cz
ETA 577 055 929 www.eta.cz
O2 596 612 859 www.cz.o2.com
T-MOBILE 603 603 603
VODAFONE 776 977 198 www.vodafone.cz

DOMÁCNOST A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

DON PEALO 727 983 023
EROTIC CITY 737 221 309 www.eroticcity.cz
GLOBAL INTERIO +420 734 443 818 www.global-interio.cz
ORION 725 860 767
OXALIS 595 626 564 www.oxalis.cz
PROSPÁNEK +420 702 060 348www.prospanek.cz
SCAN QUILT 246 058 147 www.scanquilt.cz
TESCOMA 596 311 827 www.tescoma.cz
ZDRAVÁ PROMĚNA 732 193 290 www.zdrava-promena.cz

DĚTI / HRAČKY

POMPO 596 611 798 www.pompo.cz