Informace k rekonstrukci obchodní galerie

BREEAM

BREEAM

OC Futurum Ostrava je jedním z mála obchodních center, které kromě efektivního provozu klade důraz i na ekologický přístup. V červenci 2015 OC Futurum Ostrava prošlo auditem, BREEAM In-Use International, se zaměřením na technické i provozní aspekty budovy. V rámci auditu byly zhodnoceny provozní aspekty tj. “Building Management” a celkový stav budovy “Asset”. Budova získala hodnocení “Good” v certifikátu “Asset” a “Very Good” v certifikátu “Building Management”. V hodnocení jsou zahrnuty aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů v rámci správy budovy. Toto hodnocení komplexně shrnuje, zda je objekt dobře spravován a je z pohledu provozních nákladů, optimalizace technologií, vztahu pronajímatel-uživatel užíván efektivně, a zda je kladen důraz i na environmentální aspekty se snahou minimalizovat dopad budovy na životní prostředí, což se díky vysokému skóre potvrdilo.

Co je to BREEAM obecně?

BREEAM je zkratka pro Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Jedná se o mezinárodně uznávanou metodologii v oblasti správy a provozu budovy s důrazem na trvalou udržitelnost, s praktickým měřítkem popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Metodologie měření reprezentuje širokou škálu kritérií od energie po ekologii. Zahrnují aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů v rámci správy budovy.

BREEAM BREEAM